گروه علمی فرهنگی اقتصادی ارتد

تلاش “ارتد” برای حمایت از دانش آموزان و دانشجویان و همیاری عمومی برای پرورش فرهنگ و هنر و دستیابی به رونق اقتصادی سلام برای همه میباشد