در باره ما

“ارتد”یک گروه علمی -فرهنگی و اقتصادی میباشد که در کشور سرسبز و آزاد گرجستان به کمک جمعی از دانش پژوهان گرجی و مهاجر بنیان گذاشته شده است

زمانی گرجستان مرکز علم و دانش و فرهنگ و یکی از قدرتمندترین اقتصادهای  دنیا  بود . متاسفانه در طول تاریخ با توجه به تهاجم های سنگین بسیار آسیب دیده است.

از تاریخ بیاموزیم

خوشبختانه در حال حاضر این کشور یکی از امن ترین مناطق امن در منطقه می باشد و بهترین زمان است که می توان تلاش کرد و آنچه را که از دست داده را به مرور به آن برگرداند. از تاریخ گرجستان می آموزیم که این سرزمین مرکز علم و دانش و اقتصاد بوده .

به امید روزی که این سرزمین به یکی از مناسب ترین مکانها برای زندگی دانشمندان و تولیدکنندگان علم و دانش در سایه اقتصادی با اخلاق و برای همه در  منطقه باشد.

اموزش
92%
فرهنگ
80%
اقتصاد
61%
حفظ محیط زیست
94%

هدف از ایجاد “ارتد”

هدف از ایجاد این مرکز علمی- فرهنگی و اقتصادی تلاش برای ارتقا دادن سطح دانش عمومی و به روز کردن علم جامعه به کمک بزرگان علوم در گرجستان و در نگاهی بالاتر تبدیل جامعه نخبگان در گرجستان به پیشتازان توسعه مرزهای شعور بشری است

در یک کلام تبدیل این جامعه به آنچه که مستحق آن است و لیاقتش را داشته و دارد.  آنچه که در طول  تاریخ گذشته علم و فرهنگ مالک آن بوده اند و آسیب دیده باید ترمیم شود و به نسل های آینده این مرز و بوم سپرده شود.

در بخش اقتصادی “ارتد” نیز  با توجه به تاریخ گذشته اقتصادی این کشور   و امنیت کنونی آن قصد داریم با  آموزش و حمایت از کارآفرینان و فعالیت های اقتصادی کوچک  به آرامش اقتصادی جامعه کمک کنیم.

برای رسیدن به این هدف نیازمند همیاری و کمک همه دانش پژوهان و متخصصین در علوم مختلف و فعالیت های فرهنگی و اقتصادی میباشیم.