فرهنگی

صفحه اصلی / فرهنگی

فرهنگ، راه مشترک زندگی، اندیشه و کنش انسان در یک جامعه است. برای پیشبرد فرهنگ در یک جامعه باید کتابخوانی و گفتگو در آن جامعه نهادینه شود. دانستن تاریخ و بررسی آن و آشنا شدن با ادبیات و علوم هر جامعه ای یعنی کمک به ایجاد یک جامعه امن و بدور از خشم برای زندگی. این بخش شامل:

کتابخوانی برای کودکان و نوجوانان

برای داشتن یک الگوی تربیتی و آموزشی کتابخوانی و آشنا کردن کودکان و نوجوانان با داستانهای علمی و زندگی شخصیتهای
بارز در علم و هنر میتواند بهترین روش برای هدفمند کردن زندگی آینده نسلی باشد که مسئولیت سازندگی برای نسل دیگر را دارد.
در این بخش نام چند کتاب یا داستان زندگی چند شخصیت ویژه را در سایت اعلام میکنیم و با توجه به انتخاب
بازدیدکنندگان موضوعی انتخاب میشود و با اعلام روز ی همه علاقمندان برای گفتگو در مورد این سوژه در مکانی با هم جمع خواهند شد .
به کودکان و نوجوانان کتابخوان در پایان هر سال جوایز و تقدیرنامه داده خواهد شد.

شب های شعرو ادبیات

در شب های شعر و ادبیات در شروع نام چندین نویسنده و شاعر معاصر یا کهن بین المللی از ملل مختلف را در سایت
اعلام میکنیم با نام برگزار کنندگان ان و با توجه به درخواست بازدید کنندگان و انتخاب آنها زمان و مکان برگزاری این گردهمایی
اعلام خواهد شد. هدف از شب های شعر و ادبیات آشنا شدن با فرهنگ و ادب و تاریخ ملل میباشد که در نهایت به در نشست پایانی هر سال جوایزی همراه با تقدیر نامه به شرکت کنندگان داده خواهد شد.

چاپ اینترنتی مقالات موردتایید در سایت www.satsmisi.com این سایت سایت اموزشی “ارتد “میباشد.